Privacywetgeving

Praktijk Viriditas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Praktijk Viriditas verstrekt nooit vertrouwelijke gegevens aan derden.

Voor alle clienten en opdrachtgevers van Praktijk Viriditas: weet dat met je vertrouwelijke gegevens zowel in het verleden als in het heden en de toekomst zeer zorgvuldig wordt omgegaan. Digitale dossiers zijn beveiligd op alle mogelijke manieren en papieren dossiers zijn in een kluis opgeborgen. Daarnaast wordt gewerkt aan een privacyverklaring en -protocol. Weet dat jouw gegevens veilig zijn en dat je altijd via het volgende mailadres hierover vragen kunt stellen: maran@praktijkviriditas.nl

scheiding psycholoog