Jongeren en hun geestelijke gezondheid

Uit onderzoek bleek afgelopen maand dat 1 op de 4 jongeren lijdt aan psychosociale problemen zoals angst- en stemmingsstoornissen. Tegelijkertijd staan de kranten bol van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De vraag neemt toe, de krapte in behandelruimte eveneens. Jeugdarts Wico Mulder pleit ervoor dat er veel meer aandacht mag komen voor het geestelijke in de opvoeding en scholing van jongeren. Ik ben het daar grondig mee eens. In een samenleving waar perfectie en maakbaarheid nog steeds de boventoon voeren, vergt het veel van een opgroeiend mens om overeind te blijven en eventuele kwetsbaarheden te accepteren. Psychosociale problemen kunnen deels voorkomen worden door in een vroeg stadium al aandacht te hebben voor de geestelijke ontwikkeling. De kiem voor een gezonde levenshouding en weerbaarheid wordt immers gelegd in de tienerjaren. Naast focus op de fysieke gezondheid mag er aandacht komen voor de geestelijke gezondheid. Op die manier groeien vitale jonge mensen op die stevig op hun voeten staan, die veerkrachtig blijken onder stress en die hun talenten kunnen inzetten om de hedendaagse uitdagingen aan te gaan.

De vraag naar begeleiding van jongeren op geestelijk gebied neemt toe.