Gedicht voor weerbaarheid

Naast het vlakke gladde meer
blauw en roze als een maansteen
staat het rechte bos van riet,
elke halm een groene speer,
elke speer staat slank alleen
met een dun vernis van licht.
Licht en schaduw bewegen niet.

In de hemel hangen zware
violet gekleurde wolken.
Niets verraadt de gele schare
vogels, die het riet bevolken.

Dan splijt met een verblindend licht
de hemel open en slaat dicht
met een donderende slag….
Als in een donkere smederij
spatten uit het rieten bos
vonkenregens vogels los
een zwerm van duizend vurige vlerken
stuift geel omhoog in ’t sombere zwerk en
een ziedend hoog gezang breekt vrij.

Mijn hart werd plotseling wit en heet
’t was of ik zelf werd omgesmeed.
Ik heb het angstig ondergaan
ik kwam er sterk en nieuw vandaan.

Onweer in het moeras’ van Maria Vasalis

avond, bliksem, dageraad

Het gevecht na een intensive care opname

PICS krijgt de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht. PICS = Post-Intensive-Care-Syndroom. Vele patiënten ervaren dat pas na ontslag van de intensive care het gevecht echt begint. Er wordt momenteel ingeschat dat 80% van de coronapatiënten die langdurig in het ziekenhuis zijn beademd straks lijden aan PICS. ‘Het voelt alsof ik letterlijk uit de tijd ben gevallen’ of ‘Een deel van mijn leven is verdwenen’: dit zijn veelgehoorde uitspraken van mensen met PICS. Dit syndroom kan een waaier van ernstige klachten met zich meebrengen die lijken op PTSS (een post-traumatisch-stress-syndroom). De klachten zijn in drie categorieën te verdelen: 1) allereerst de fysieke klachten als spierzwakte (na weken stil liggen), pijn, kortademigheid en vermoeidheid, 2) ten tweede de cognitieve klachten zoals een korte aandachtspanne, concentratiestoornissen en geheugenproblemen en 3) ten derde de psychische klachten als het ervaren van angsten, overprikkeling, somberheid en depressieve gevoelens.

Een integrale aanpak is essentieel bij het aangaan van PICS. Een persoon met PICS is er niet bij gebaat om alleen aandacht te besteden aan het opbouwen van spiersterkte met bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Aandacht voor de mens als geheel, voor het hele systeem, voor lichaam, ziel en geest, voor voeding (van lichaam en ziel) en voor het opbouwen van Ik-sterkte is essentieel.

ICU Intensive Care | Slingeland Ziekenhuis
De intensive care afdeling van het Slingeland Ziekenhuis