Een gezond vitaal en vreugdevol 2022

Van crisis naar kans,
van buiten naar binnen,
van vasthouden naar loslaten,
van angst naar verlangen,
van nemen naar geven,
van moeten naar mogen,
van hebben naar zijn.

RJH